tlumaczenie

W jaki sposób można zostać tłumaczem przysięgłym?

Tłumacz przysięgły to profesja, która jest bardzo wymagająca. Aby otworzyć własne biuro tłumaczeń musimy przejść przez edukację języka obcego na najwyższym poziomie, aby posługiwać się nim biegle i wykorzystywać bardzo specjalistyczne słownictwo. Musimy także spełnić kilka oczekiwać, ponieważ tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego.

Żeby zostać tłumaczem przysięgłym trzeba dużo się uczyć

tlumaczeniePrzede wszystkim musimy być obywatelem polski, obywatelem jednego z krajów należących do Unii Europejskiej, kraju jednego z państw wchodzącego w skład EFTA, czyli Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Oprócz tego musimy znać język polski i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Nie możemy być także obarczeni wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne, skarbowe oraz przestępstwa gospodarcze. Musimy także mieć ukończone studia magisterskie na kierunku filologicznym lub innym, a także studia podyplomowe w zakresie języka w którym tłumacz przysięgły niemieckiego Bydgoszcz chcielibyśmy zostać. Ostatnim i najważniejszym warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu na tłumacza przysięgłego. Taki egzamin organizowany jest raz w roku. Aby do niego przystąpić musimy wysłać podanie do Ministerstwa Sprawiedliwości, a także uiścić opłatę egzaminacyjną w wysokości 800 złotych. Warto też pamiętać, że jeśli nie mamy jeszcze ukończonych studiów, to do egzaminu możemy i tak przystąpić. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu nie zostaniemy wtedy wpisani na listę tłumaczy przysięgłych. Nastąpi to dopiero po spełnieniu wszystkich wymogów, które wymienione zostały wcześniej. Egzamin na tłumacza przysięgłego musi przejść kandydat, który chce zostać tłumaczem każdego dostępnego języka.

Zatem egzamin musi zdać zarówno przyszły tłumacz przysięgły niemieckiego, tłumacz przysięgły angielskiego jak i tłumacz przysięgły Arabskiego. Po zdaniu egzaminu możemy skończyć studia magisterskie w zakresie filologii np. na jednym z Bydgoskich uniwersytetów.