Struktura siarczanu miedzi

Nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczanów metali, siarczan miedzi jest związkiem chemicznym o wzorze chemicznym Cu2SO4 i masie molowej 223,15 g mol-1. Jest to związek niestabilny, ponieważ związki miedzi są na ogół niestabilne i częściej występuje w stanie CuSO4. Ma biały kolor w temperaturze pokojowej i jest rozpuszczalny w wodzie.

Synteza siarczanu miedzi

siarczan miedziBezwodny Cu2SO4, może być syntetyzowany w około 75% czystości poprzez działanie siarczanu dimetylu na Cu2O według następującego wzoru: Cu2SO4 + (CH3)2SO2 -> Cu2SO4 + (CH3)2O}}. Materiał jest dość stabilny w suchym powietrzu w temperaturze pokojowej, ale szybko się rozkłada w obecności wilgoci lub podczas ogrzewania. Ze względu na swoją niestabilność materiał zaczyna się rozkładać po podgrzaniu lub w przypadku obecności wody w CuSO4 i stosuje się następujący wzór: Cu + CuSO4 -> [Cu + CuSO4]]. W temperaturze około 300 °C obecność Cu2SO4 nie jest prawdopodobna, ponieważ struktura nie jest wystarczająco stabilna. Związek Cu2SO4 (siarczan miedzi) można również otrzymać za pomocą środka redukującego, takiego jak roztwór wodorosiarczynu sodu lub tiosiarczanu sodu, aby zredukować Cu2+ do Cu+. Jest to wyraźnie zauważalne, ponieważ niebieski CuSO4 zaczyna tracić kolor, gdy tworzy się jon miedziowy. Cu2SO4 krystalizuje się w ortohombicznej grupie przestrzennej Fddd o właściwościach jednostki: a = 474,8, b = 1396, i c = 1086 pm, Z = 8, Dx = 4,12 g cm-3.

Strukturę tę tworzy tendencja Cu(I) do tworzenia dwóch współliniowych wiązań z atomami tlenu, w wyniku czego powstają krótkie grupy O-Cu-O o długości wiązania O-Cu wynoszącej około 196vpm. Ze względu na utratę tylko jednego elektronu i właściwości wiążące miedzi(I) struktura jest zbudowana z czterech atomów tlenu każdej z grup siarczanowych wiążących się z czterema innymi grupami siarczanowymi tej samej warstwy.