Skuteczność działania wkładek na haluksy

Schorzenia dotyczące narządu ruchu są nie tylko bolesne, ale i niesamowicie niefunkcjonalne. Bardzo często też jedno schorzenie niesie za sobą w skutkach kolejną dysfunkcję lub chorobę. Ciało człowieka działa dzięki wielu układom, które się na niego składają. Jedne ośrodki oddziałują na inne, dlatego nawet mały problem może prowadzić do znacznych zaburzeń.

Negatywne skutki haluksów oraz ich niwelowanie

wkładki na haluksyUkład ruchu opiera się na działaniu łańcuchów biokinematycznych oraz taśm mięśniowych, dlatego nawet jedna niewielka zmiana potrafi wywołać szkodę dla większej części aparatu ruchu lub nawet jego całości. Jednym z pozornie nieznacznych schorzeń układu ruchu są tak zwane haluksy, których nazwa wywodzi się od łacińskiej nazwy palucha stopy. Haluksem nazywana jest koślawość palucha stopy. Najczęściej jest spowodowana nieodpowiednim ustawieniem stawu śródstopno-paliczkowego. Koślawość ta bywa problematyczna nawet przy wkładaniu butów, czasami jest to schorzenie bolesne. Niestety przez haluksy oś długa stopy ustawiona jest pod nieodpowiednim kątem, co prowadzi do zaburzeń w czynności chodu. Zaburzenia te z kolei prowadzą do przykurczów mięśniowych lub nawet nadmiernego tarcia powierzchni stawowych. Wkładki na haluksy pozwalają zniwelować problem związany z występowaniem koślawości palucha oraz zapobiegają dalszym przykrym konsekwencjom ich występowania, takich jak zaburzenia lokomocji oraz nie odpowiednie napięcia mięśni kończyn dolnych.

Haluksy są problemem, który często bywa lekceważony. Jest to bardzo nieprawidłowa postawa, ponieważ mimo że często można je ukryć, wywierają ogromny wpływ na resztę układu ruchu. Aby zapobiec przykrym konsekwencjom haluksów oraz aby redukować kąt koślawości palucha, warto korzystać ze specjalistycznych wkładek.