Rodzaje rębaków do drewna

Wraz ze wzrostem świadomości proekologicznej w społeczeństwie zainteresowano się możliwością wytwarzania opału z drewna w postaci pelletu lub brykietu. Do jego produkcji niezbędne są trociny lub drewniane zrębki. Najlepszym i najtańszym materiałem do pozysku zrębków okazały się pozostałe po wycince gałęzie, odrosty i drobniejsze drzewa. W ten sposób zaczęto wykorzystywać materiał odpadowy, który jest przerabiany za pomocą urządzeń zwanych rębakami.

Budowa i działanie rębaków

rębak tarczowyRębaki nazywane są również rozdrabniaczami, a ich producenci oferują ich bardzo różne odmiany i typy. Występują rębaki o znacznych rozmiarach do profesjonalnego przerobu oraz małe rębaki ogrodowe. Na tym różnice się jednak nie kończą gdyż możemy je podzielić ze względu na źródło napędu lub chociażby budowę mechanizmu tnącego. Dokonując podziału wg. kryterium napędu to wyróżniamy rębaki elektryczne, spalinowe oraz napędzane przez wał odbioru mocy z ciągnika tzw. WOM. Przyjmując zaś za linię podziału budowę mechanizmu tnącego to wyróżniamy rębaki bębnowe i tarczowe. Najczęściej spotykanym rębakiem bez względu na rodzaj napędu jest rębak tarczowy. Nazwa pochodzi od umieszczenia noży tnących na tarczy, która wiruje wraz z niżami i dokonywane jest zrębkowanie. W rębakach tarczowych ilość noży na tarczy może być różna. Aby rębak tarczowy mógł skutecznie działać elementem układu tnącego staje się przeciw nóż. Aby zwiększyć możliwości pracy rębaków w terenie umieszcza się je przyczepach lub ramach kołowych. Rębak ciągnikowy na WOM jest mobilny sam w sobie jednak nie każy myśli o zakupie traktora aby stworzyć ruchomy zestaw i dlatego zaczęto umieszczać rębaki spalinowe kołach.

Analizując budowę rębaków to jest ona z reguły bardzo prosta ale wymaga użycia do ich konstrukcji bardzo wytrzymałych materiałów. Sam rębak składa się z blaszanego leja podawczego materiał drzewny, układu tnącego, rury wyrzutowej oraz napędu. Dobre modele wzbogacone są o wałki wprowadzające, które stabilizują wprowadzanie materiału drzewnego oraz obrotową rurę wyrzutową by umożliwić ukierunkowanie wyrzutu zrębków. Pełną ofertę gdzie można dokładnie zapoznać się z budową i parametrami można znaleźć na stronach producentów.