Przydatne badanie na koniec ciąży

Do podstawowych badań kobiet w ciąży należą badania krwi oraz USG. Jeśli istnieją ku temu przesłanki wykonuje się również badanie KTG, które pokazuje czynności serca. Jeśli nie ma takiej konieczności, badanie wykonywane jest dopiero na koniec ciąży. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu do KTG do domu, aby móc samodzielnie sprawdzać pracę serca dziecka.

Zastosowanie aparatu do KTG

Aparat KTGNowoczesny aparat KTG służy do badania kardiotokograficznego, któremu poddawane są zazwyczaj kobiety w zaawansowanej ciąży. Jeśli istnieje podejrzenie nieprawidłowej pracy serca dziecka takie badanie wykonywane jest niezwłocznie. Badanie KTG polega na umieszczeniu na brzuchu ciężarnej specjalnych czujników, które wskazują na monitorze czynności serca dziecka oraz skurcze macicy ciężarnej. Prawidłowa czynność serca dziecka wskazuje tętno w granicach 110 a 160 uderzeń na minutę. Tachykardia występuje wtedy, kiedy serca bije częściej. Jeśli serce bije rzadziej to ma się do czynienia z bradykardią. Przy prawidłowo rozwijającej się ciąży badanie wykonywane jest często dopiero w dniu porodu. Wystąpienie u ciężarnej cukrzycy czy nadciśnienia powoduje, że badanie wykonywane jest wcześniej. Badanie KTG jest bezbolesne i trwa zazwyczaj pół godziny. Zdenerwowanie ciężarnej ma wpływ na wyniki badań, zatem zalecane jest uspokojenie się przed badaniem oraz nie poddawanie się wcześniej wysiłkowi, ponieważ ma to wpływ na wyniki.

Dzięki prostemu badaniu KTG można ocenić czynności pracy serca, oraz lekarz może podjąć decyzję, czy kobieta będzie w stanie sama urodzić czy potrzebne będzie cesarskie cięcie. Może się tak zdarzyć w przypadku nieprawidłowego stanu zdrowia dziecka, dlatego tak ważna jest kontrola czynności serca. Dzięki niej można zaobserwować wszelkie nieprawidłowości.