Oszczędny system ogrzewania z kotłem kondensacyjnym

 

Na podstawie badań przeprowadzonych w ostatnim czasie przez analityków oraz ekonomistów w zakresie audytu elektrycznego okazuje się, że w przeciągu najbliższych 10 lat odnotujemy wzrost o około 22% w stosunku do obecnych kosztów prądu. Nie mamy wpływu na koszty energii elektrycznej, ale możemy w inteligentny sposób zoptymalizować jej zużycie w obrębie gospodarstwa domowego.

Kotły kondensacyjne – dlaczego warto zmodernizować domową instalację?

buderus kotły kondensacyjneAktualne koszty energii elektrycznej to od 0,51 do 0,55zł za 1kWh. Bazując na przewidzianej tendencji wzrostu kosztów do 2030r. za 1kWh zapłacimy od ok. 0,62 do 0,67zł. Bieżące warunki techniczne określające maksymalny poziom zużycia energii niezbędnej do zaopatrzenia jej na potrzeby eksploatacji budynku ulegają ciągłym zmianom. Program strategii rozwoju kraju wdrożony w roku 2015 zakłada, że do 2021r. zużycie EP nie powinno przekraczać 70kWh na 1m² powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego o średniej kubaturze około 140m². Obecnie wybierając projekt budowlany staramy się dobrać go w taki sposób, aby koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej były jak najmniejsze. Mając na uwadze fakt trendu wzrostu kosztów prądu a także ciągłe zmiany warunków technicznych na drodze eksploatacji warto rozważyć modernizację lub projekt instalacji ze źródłem ciepła, które stanowić będzie kocioł kondensacyjny. W zakres wyposażenia instalacji grzewczej z kotłem wchodzą: pompa obiegowa, zawór przełączający oraz zawór bezpieczeństwa a także naczynie przeponowe. Zasilane instalacją gazową, której źródło stanowić mogą np. ekologiczne biopaliwa gazowe lub bardzo popularny w ostatnich latach ekogroszek. Ponadto konstrukcja firmy Buderus kotły kondensacyjne zostały zmodernizowane o technologię spalania wewnątrzkomorowego, które umożliwia zmniejszenie ilości strat ciepła oraz emisję spalin do środowiska wraz z obniżeniem ich temperatury. Średnie ceny kotłów zasilanych poprzez podłączenie do instalacji gazowej mieszczą się w zakresie ok. 5500zł za urządzenie o mocy 200W, które do podgrzania wody w obiegu do średniej temperatury 60°C zużyje od 5,6 do 22kWh.

Uwzględnienie w instalacji sieci grzewczej oraz wodociągowej źródła ciepła, które stanowić będzie kocioł kondensacyjny umożliwi nam zwiększenie efektywności energetycznej w obrębie gospodarstwa domowego oraz pozwoli na stworzenie bardziej optymistycznego scenariusza mimo zmian w cenach energii elektrycznej.