Niezbędne informacje o chowie klatkowym

Według przepisów unijnych, hodowla kur w klatkach powinna być dostosowana do pewnych wymogów. Szczegółowe normy zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Przy decydowaniu się na chów klatkowy, warto na nie zwrócić szczególną uwagę.

Specyfika systemu klatkowego w hodowli kur

klatki dla kurChów klatkowy powinien zapewniać określone w rozporządzeniu zbiorniki paszowe oraz urządzenia do pojenia. Odpowiednie warunki powinny spełniać też gniazda i grzędy. Istotna też jest ilość ściółki, wymiary klatki i odległość klatek między rzędami. Cały system klatkowy powinien być utrzymany w czystości i regularnie dezynfekowany. Dokładne realizowanie wszystkich wymogów zapewnia prawidłowy rozwój kur w systemie klatkowym. Przystępując do chowu klatkowego, trzeba rozejrzeć się za odpowiednim wyposażeniem. Klatki dla kur wykonywane są głównie ze stali ocynkowanej, aby zadbać o trwałość całego systemu. W celu odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni, klatki umieszczone są rzędami – piętrowo. Systemy klatkowe posiadają regulowany dostęp do wody oraz paszy. Przydatne są też często klatki do transportowania kur. Tego typu klatki wykonywane są z odpornego polietylenu, zapewniającego dużą trwałość i wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Poza tym są proste w montażu, nie wymagają zastosowania jakichkolwiek narzędzi. Transportowane kury zabezpieczone są we właściwy sposób, klatki zapewniają potrzebną wentylację oraz możliwość regularnego czyszczenia. 

Chów klatkowy zapewnia wysoki poziom higieny jaj, co wiąże się bezpośrednio z ograniczeniem różnego rodzaju chorób, np. pasożytniczych. Praca systemu klatkowego w dużej mierze jest zmechanizowana – podawanie pokarmu czy sam odbiór jaj. Stanowi to duże ułatwienie pracy przy tego typu hodowli.