Możliwość dzierżawy ziemi pod panele słoneczne

Przepisy prawne umożliwiają właścicielom nieruchomości rolnych dzierżawienie gruntów pod budowę farm słonecznych. W ten prosty sposób niezwykle łatwo można wykorzystać ziemię, która nie ma wysokiej klasy rolnej do uzyskiwania z niej przychodu. Tego rodzaju inwestycje są przedmiotem zainteresowania dużej grupy przedsiębiorców.

Niedroga dzierżawa ziemi pod budowę farm słonecznych

dzierżawa pola pod panele fotowoltaiczneW celu wykonania tego rodzaju dzierżawy konieczne jest podpisanie umowy pomiędzy właścicielem gruntu, a inwestorem. Oczywiście, aby tego rodzaju dzierżawa doszła do skutku konieczne może być także uzyskanie na ten cel w niektórych wypadkach określonych zezwoleń. Chodzi tutaj o to, aby gospodarka rolna na danym obszarze nie została w żaden sposób zachwiana. Istotne jest bowiem zachowanie odpowiedniego rozwoju rolnictwa. Z tego też powodu bardzo duże obszary muszą być weryfikowane pod tym względem. Warto jest także dodać, że dzierżawa pola pod panele fotowoltaiczne może nie być możliwa z uwagi na ukształtowanie terenu, ryzyko jego zalania, czy kwestie związane z brakiem nasłonecznienia. Wszystko to sprawia, że za każdym razem inwestor dokonuje dokładnej analizy wspomnianych czynników. Dopiero na podstawie swoich wyliczeń jest w stanie zaproponować określoną stawkę za dzierżawę takiego gruntu. Pamiętać należy o tym, że inwestycja ta musi przynieść odpowiedni zysk. Sam koszt postawienia farmy słonecznej na obszarze jednego hektara szacuje się nawet na kilkanaście tysięcy złotych.

Nie są to małe kwoty, a farmy słoneczne bardzo często powstają na jeszcze większych obszarach, co dodatkowo powoduje zwiększenie kosztów. Nie bez znaczenia jest także fakt, że panele słoneczne produkują energię, tylko wtedy, gdy panują ku temu określone warunki. Dlatego też największa produkcja odnotowywana jest w okresie wiosny i lata, gdy dni są najdłuższe.