Modele współpracy z agencją PR

Zazwyczaj na nawiązanie współpracy przedsiębiorstwa z agencją PR ma wpływ jej chęć do ekspansji rynkowej bądź zagrożenie konkurencją. Co przyniesie spółce współpraca z agencją PR. Agencja PR może pracować dla firmy na dwa sposoby: w ramach współpracy projektowej lub stałej współpracy. Współpraca projektowa  zakłada, że część działań spółka wykonuje sama(przy pomocy specjalisty).

Działania agencji mają charakter projektowy i skupiają się na pojedynczych zadaniach(np. dystrybucja informacji prasowych), cechą tej współpracy jest mniejsza sposobność kontroli procesów przez firmę i ograniczone możliwości przewidywania efektów.

http://mondaypr.pl
Źródło: http://mondaypr.pl

Stała współpraca zapewnia budowę relacji i wizerunku firmy. Agencja PR w ramach stałej współpracy przygotowuje zarówno strategię komunikacji jak i konkretny plan działań(do zaakceptowania przez przedsiębiorstwo). Wtedy też wyznaczany jest stały zespół pracujący z klientem, bardzo dobrze znający branżę i bieżące sprawy firmy. Przekłada się to na  wyższą efektywność konkretnych działań. Podstawowym zadaniem agencji jest budowa wizerunku firmy, jej władz, usług i produktów na rynku, co przekłada się na wyższą efektywność działań. Agencja PR oferuje możliwość natychmiastowego dotarcia do odbiorców dzięki wykorzystaniu wypracowanych przez agencję utartych kanałów komunikacji z rynkiem, a także za pośrednictwem mediów. Agencja PR bada rozpoznawalność spółki, jej postrzeganie przez rynek i media, kanały komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Po tym buduje kompleksowy plan komunikacyjny, w którym określa zakres i celu działań, a także rodzaj wykorzystywanych narzędzi. Agencja zajmuje się także aktywną komunikacją z mediami. Podsumowując agencja PR  przejmuje na siebie maksimum obowiązków, co powoduje  odciążenie  bezpośredniego kierownictwa spółki. Większość materiałów wychodzących ze spółki przygotowywanych jest merytorycznie przez agencję za aprobatą spółki. Efektami współpracy z agencją jest zwiększenie poziomu rozpoznawalność marki, wzrost pozytywnych i neutralnych publikacji na temat własnej organizacji, produktów i usług.