Gospodarka komunalna – na czym polega?

 

Właściwa gospodarka odpadami komunalnymi to proces szeregu czynności związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, nadzorowaniem na tego typu działaniami, która także opiera na unieszkodliwianiu odpadów oraz wykonywanie działalności dotyczącej sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

Jak działa właściwa gospodarka odpadami komunalnymi?

kody odpadówPrzeciętny Kowalski w Polsce wyprodukował ponad 283 kg odpadów komunalnych. By móc jest w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia człowieka zagospodarować, trzeba prowadzić odpowiednią politykę gospodarki odpadami. Zagadnienie to jest dość szerokie i opiera się na wielu aspektach, związanych z minimalizacją odpadów produkcyjnych. Każda produkcja ściśle wiąże się z powstawaniem odpadów, ale ważne jest by odpadów powstawało jak najmniej. Kolejnym krokiem jest recykling, dotyczy to zarówno produktów jak i opakowań. Zaprojektować i stworzyć takie opakowania by można było ich użyć, a w przypadku braku ich przydatności składować oraz spalić. To wszystko powinno opierać się na segregacji odpadów. Segregować odpady powinny wszyscy: osoba prywatna, przedsiębiorca, mieszkaniec bloku czy domku jednorodzinnego. Segregacja odpadami komunalnymi polega na podzieleniu na kilka grup: szkło, papier, plastik, odpady biodegradowalne, odpady wielomateriałowe oraz odpady mieszane. Każde kosze z tych grup mają swój kolor i kody odpadów. W przypadku odpadów niebezpiecznych, zużyte baterie, akumulatory, sprzęt elektroniczny, odpady budowlane oraz materiały wielkogabarytowe należy dostarczyć do Punktów Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych czy Punktów Odbioru Odpadów Niebezpiecznych.

Tak prowadzona gospodarka komunalna pozwoli na zachowanie czystości, porządku i ładu, a co ważne bezpieczeństwa dla życia i zdrowia człowieka na długie lata. Człowiek musi być świadomy, że to wszystko zaczyna się od niego.