notariusz

Droga do zostania notariuszem

Droga aby zostać notariuszem jest bardzo długa. Samo przebrnięcie przez magisterskie studia prawnicze, są dla niektórych udręką, a w zanadrzu są jeszcze egzaminu i aplikacja. Na początek jednak, aby w ogóle dostać się na aplikacje należy zdać egzamin.

Notariusz z Wilanowa zdaje egzaminy

notariuszNależy wpierw uiścić opłatę, w Warszawie wynosi ona sześćset czterdzieści złotych. Dodatkowo należy złożyć odpowiednie dokumenty, są to wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego, kwestionariusz osobowy, życiorys, odpis lub oryginał dyplomu, dokument z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzający niekaralność, a także dowód wpłaty i trzy zdjęcia. Po zdaniu pisemnego egzaminu składającego się ze stu pięćdziesięciu pytań jednokrotnego wyboru, przyszły notariusz wilanów zaczyna aplikacje. Istnieją przypadki, kiedy nie ma konieczności jej odbywania. Są to osoby które posiadają tytuł doktora nauk prawnych, bądź które przez pięć lat pracowały jako referendarz sądowy w czas nie później niż osiem lat od złożenia wniosku lub na innych stanowiskach wymagających wiedzy prawniczej, którą wykorzystują notariusze podczas wykonywania czynności w kancelarii prawniczej, a także te, które zostały zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej. Poza tym, nie musimy podchodzić do aplikacji, jeżeli zdaliśmy egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki czy radcowski. Zanim jednak od razu po studiach zamarzy nam się kancelaria notarialny w Warszawie musimy zdać jeszcze trzydniowy egzamin notarialny.

Obejmuje on część pisemna, a także praktyczną podczas której należy sporządzić dwa projekty aktu notarialnego. Ponad to czeka nas jeszcze minimum dwu letnia asesura.