Akcent toniczny i intonacja języka obcego

Język angielski jest wprowadzany do szkół bardzo wcześnie. Niestety klasy szkól podstawowych są duże, a dzieci bardzo absorbujące, więc nauczyciel języka nie może poświecić każdemu z nich wystarczającej uwagi — a szkoda, bo znajomość języka obcego jest dziś bardzo ważna.

Język angielski dla dzieci jest podstawową rzeczą do opanowania

Dlatego warto zainwestować w prywatny kurs języka angielskiego. Szkoły językowe mają bardzo wiele ciekawych kursów dla najmłodszych. Są one prowadzone w odpowiednio małych grupach i dobrane do potrzeb dziecka — jego sposobu zapamiętywania i obecnego etapu rozwoju. Nauczyciele to nie tylko filolodzy, ale też pedagodzy, szkoleni aby potrafić dobrać program nauczania tak, aby przede wszystkim zaciekawił ucznia, był dla niego zabawą. Nauczanie poprzez gry i ćwiczenia sprawdza się szczególnie wśród najmłodszych dzieci — przedszkolaków i uczniów pierwszych klas podstawówek. Język angielski dla dzieci powinien być nauczany w przyjemnej atmosferze, bez żadnej presji na zapamiętywanie jak największej ilości słówek — na to przyjdzie czas w późniejszych latach.

angielski dla dzieciPoczątkowo technika nauki powinna się opierać na powtarzaniu za nauczycielem, naśladowaniu akcentu i wymowy poszczególnych głosek. Dzięki temu w przyszłości uczeń nie będzie się wstydził swojej wymowy i nie będzie miał oporów w komunikowaniu się po angielsku. Dobrze jest gdy takie zajęcia zawierają elementy muzyki i rytmiki. Poprzez piosenki dzieci przyswajają angielskie słówka, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, a rymowane melodie pozwalają na zapamiętywanie większej ich ilości, w szybszym czasie. Najlepsze efekty daje połączenie takich zabaw z grami i konkursami. W grupie dzieci chcą rywalizować i zdobywać uznanie nauczyciela, dlatego szybko chętnie dołączają do ćwiczeń. Badania pokazują, że dzieci świetni radzą sobie z przyswajaniem akcentu tonicznego i intonacji, maja natomiast problem z nauczeniem się nowych dźwięków, które nie występują w ojczystym języku. Nauka odpowiedniej wymowy to długotrwały proces, ale świetnie wspomaga go osłuchanie z językiem. Dziecko, które nauczy się poprawnie mówić na samym początku nauki, nie będzie miało z tym problemu, kiedy w programie pojawią się trudniejsze słowa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://ence.pl